DREWMET

UNI DS
AUTOMATICKÝ
KOTOL ÚK

Pohyblivý liatinový rošt na jednoduchšie odstraňovanie popola

Efektívne dolné spaľovanie

Certifikovaná kotlová oceľ P265GH s hrúbkou 6 mm

Možná regulácia spaľovania pomocou regulátora ťahu

Keramické panely stabilizujúce spaľovací proces a znižujúce emisie spalín

Elektronická regulácia kotla, regulátor 2 čerpadiel ÚK a TÚV

Tepelná účinnosť až 90 %

Záruka 4 roky na tesnosť výmenníka, 2 roky na bezporuchovú prevádzku kotla

Kotly UNI DS sú vysokoúčinné vykurovacie zariadenia využívajúce proces dolného spaľovania. Vďaka inovatívnej technike vo forme použitia rúrkového výmenníka tepla,
ako aj keramických deflektorov s príslušnými prívodmi vzduchu v spaľovacej komore je tento kotol veľmi účinný a ekologický. Proces dolného spaľovania sa vyznačuje
nižšími emisiami znečisťujúcich látok, dokonalým spaľovaním paliva a nižšou teplotou spalín. V kotle sa nachádza pohyblivý liatinový rošt, ktorý umožňuje pohodlnejšie
odstraňovanie popola zo spaľovacej komory.
Kotly spĺňajú energetické a emisné požiadavky TRIEDY 5 podľa normy PN-EN 303-5:2012 a smernice Ecodesign potvrdené osvedčením č. OS/532/CUE/17 vydaným
akreditovaným Laboratóriom pre skúšky kotlov a vykurovacích zariadení v Lodži.

DOSTUPNÉ PALIVÁ

ČIERNE UHLIE

druh orech

*regulátor ťahu nieje súčastou štandardného vybavenia

Vykurovací kotol zaregistrovaný na Patentovom úrade Poľskej republiky.