DREWMET

MJ EKONOMIK
AUTOMATICKÝ
KOTOL ÚK

Prevádzka v uzatvorenom systéme (voliteľné)

Izbový regulátor (voliteľné)

Dodatočná tepelná izolácia

Certifikovaná kotlová oceľ P265GH s hrúbkou 6 mm

Ovládanie zmiešavacieho ventilu

Keramické panely stabilizujúce spaľovací proces

Regulátor 4 čerpadiel a samočistiaceho roštu

Účinnosť viac ako 88 %

Záruka 5 rokov na tesnosť výmenníka, 2 roky na bezporuchovú prevádzku kotla

Kotly MJ-EKONOMIK sú moderné zariadenia vybavené automatickým liatinovým podávačom paliva. Na tzv. retortovom ohnisku bez roštu sa spáli presne také množstvo
hrášku, aké je potrebné na dosiahnutie teploty nastavenej používateľom pomocou mikroprocesorového regulátora. Regulátor ST-480 riadi spaľovací proces dávkovaním
príslušného množstva paliva a reguláciou sily privádzaného vzduchu, vďaka čomu sa tieto zariadenia vyznačujú jednou z najlacnejších typov prevádzky a zároveň
ponúkajú najvyšší komfort obsluhy kotlov na spaľovanie uhlia. Tie najkvalitnejšie materiály použité pri výrobe liatinového horáka a kotla zhotoveného z certifikovanej
kotlovej ocele P265GH s hrúbkou 6 mm zaručujú jeho dlhodobú prevádzku. Keramické komponenty zaisťujú optimálne podmienky pre spaľovanie paliva, vysokú
účinnosť a nízke emisie znečisťujúcich látok.
Kotol spĺňa energetické a emisné požiadavky TRIEDY 5 podľa normy PN-EN 303-5:2012 a smernice Ecodesign potvrdené osvedčením č. OS/184/CUE/14 vydaným
akreditovaným Laboratóriom pre skúšky kotlov a vykurovacích zariadení v Lodži.

DOSTUPNÉ PALIVÁ

ČIERNE UHLIE (druh hrášok)

so zrnitosťou 5-25mm

Nákup kotla je spolufinancovaný v rámci programu Čisté ovzdušie