DREWMET

EKO PRIM KOMFORT ED
AUTOMATICKÝ
KOTOL ÚK

Izbový regulátor (voliteľné)

Vysokoúčinný liatinový retortový horák

Certifikovaná kotlová oceľ P265GH s hrúbkou 6 mm

Ovládanie zmiešavacieho ventilu

Keramické panely stabilizujúce spaľovací proces

Regulátor 4 čerpadiel a samočistiaceho roštu

Účinnosť viac ako 88 %

Záruka 5 rokov na tesnosť výmenníka, 2 roky na bezporuchovú prevádzku kotla

Kotly EKO-PRIM KOMFORT ED sú moderné zariadenia vybavené automatickým liatinovým podávačom paliva. Na tzv. retortovom ohnisku bez roštu sa spáli presne
také množstvo uhlia, aké je potrebné na dosiahnutie teploty nastavenej používateľom pomocou mikroprocesorového regulátora. Tie najkvalitnejšie materiály použité pri
výrobe liatinového horáka a kotla zhotoveného z certifikovanej kotlovej ocele P265GH s hrúbkou 6 mm zaručujú jeho dlhodobú prevádzku. Sú to zariadenia pomerne
malých rozmerov, čo umožňuje ich inštaláciu aj v malých kotolniach. Použité keramické komponenty zaisťujú optimálne podmienky pre spaľovanie paliva, vysokú
účinnosť a nízke emisie znečisťujúcich látok.
Kotly spĺňajú energetické a emisné požiadavky TRIEDY 5 podľa normy PN-EN 303-5:2012 a smernice Ecodesign potvrdené osvedčením č. OS/425/CUE/17 vydaným
akreditovaným Laboratóriom pre skúšky kotlov a vykurovacích zariadení v Lodži.

DOSTUPNÉ PALIVÁ

ČIERNE UHLIE (druh hrášok)

so zrnitosťou 5-25mm

Nákup kotla je spolufinancovaný v rámci programu Čisté ovzdušie