DREWMET

BIOTEC
AUTOMATICKÝ
KOTOL ÚK

Izbový regulátor (voliteľné)

Prevádzka v uzatvorenom systéme (voliteľné)

Certifikovaná kotlová oceľ P265GH s hrúbkou 6 mm

Ovládanie zmiešavacieho ventilu

Dodatočná tepelná izolácia

Regulátor 4 čerpadiel a samočistiaceho roštu

Automatické rozkurovanie

Účinnosť ~ 90 %

Keramické panely stabilizujúce spaľovací proces

Záruka 5 rokov na tesnosť výmenníka, 2 roky na bezporuchovú prevádzku kotla

Kotol BIOTEC je úplne ekologický, určený na spaľovanie drevených peliet. Použitie pokročilého regulátora ST-976 umožňuje kontrolovať stupeň dávkovania paliva,
spaľovací proces, automatické zapaľovanie, ako aj zhasínanie paliva. Regulátor umožňuje spoluprácu so 4 čerpadlami, ako aj zmiešavacím ventilom s možnosťou
rozšírenia o systémy GSM, internetový modul a celý rad izbových regulátorov. Samotná konštrukcia výmenníka kotla je vyrobená z certifikovaného kotlového plechu
s hrúbkou 6 mm (P265GH), ktorý zaisťuje dlhodobú bezporuchovú prevádzku. Kotol využíva moderný horák z nehrdzavejúcej ocele s automatickým samočistiacim
roštom, ktorý zaručuje dlhú bezúdržbovú prevádzku kotla, zatiaľ čo keramický zapaľovač zabezpečuje hospodárne a efektívne rozkurovanie. Použitie predĺženej
spalinovej cesty spolu s keramickými komponentmi zaisťuje optimálne podmienky pre spaľovanie paliva, vysokú účinnosť a nízke emisie znečisťujúcich látok.
Kotol spĺňa energetické a emisné požiadavky TRIEDY 5 podľa normy PN-EN 303-5:2012 a smernice Ecodesign potvrdené osvedčením č. OS/187/CUE/14 vydaným
akreditovaným Laboratóriom pre skúšky kotlov a vykurovacích zariadení v Lodži.

DOSTUPNÉ PALIVÁ

DREVENÉ PELETY

S PRIEMEROM 6 - 8 mm

Nákup kotla je spolufinancovaný v rámci programu Čisté ovzdušie