DREWMET

BIOTEC SMART ED
AUTOMATICKÝ
KOTOL ÚK

WiFi modul (voliteľné)

Dodatočná tepelná izolácia

Certifikovaná kotlová oceľ P265GH s hrúbkou 6 mm

Ovládanie zmiešavacieho ventilu

Účinnosť viac ako 88 %

Izbový regulátor (voliteľné)

Keramické panely stabilizujúce spaľovací proces

Regulátor 4 čerpadiel a samočistiaceho roštu

Automatické rozkurovanie

Záruka 5 rokov na tesnosť výmenníka, 2 roky na bezporuchovú prevádzku kotla

BIOTEC SMART ED je automatický kotol na spaľovanie biomasy vo forme peliet s priemerom 6-8 mm. Pokročilý regulátor umožňuje úplnú kontrolu stupňa dávkovania
paliva, automatické zapaľovanie paliva a ovládanie pohyblivého roštu horáka. Konštrukcia výmenníka tepla je vyrobená z certifikovanej kotlovej ocele P265GH s hrúbkou
6 mm. Kotol je určený na vykurovanie obytných budov, v ktorých rozmery kotolne neumožňujú inštaláciu automatického kotla s nádržou stojacou samostatne alebo
nainštalovanou na bočnej strane kotla. V tomto modeli sa palivová nádrž nachádza nad kotlom a vytvára jednotnú, kompaktnú konštrukciu, ktorá umožňuje umiestniť
ho aj v skutočne malých priestoroch.
Kotly spĺňajú energetické a emisné požiadavky TRIEDY 5 podľa normy PN-EN 303-5:2012 a smernice Ecodesign potvrdené osvedčením č. 43/17 a 44/17 vydaným
akreditovanou spoločnosťou Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., výskumné laboratórium, ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporków.

DOSTUPNÉ PALIVÁ

DREVENÉ PELETY

S PRIEMEROM 6 - 8 mm

Nákup kotla je spolufinancovaný v rámci programu Čisté ovzdušie