DREWMET

BIOTEC KOMFORT ED
AUTOMATICKÝ
KOTOL ÚK

WiFi modul (voliteľné)

Automatické rozkurovanie

Ovládanie zmiešavacieho ventilu

Vysokoúčinný horák s pohyblivým roštom

Certifikovaná kotlová oceľ P265GH s hrúbkou 6 mm

Izbový regulátor (voliteľné)

Keramické panely stabilizujúce spaľovací proces

Regulátor 4 čerpadiel a samočistiaceho roštu

Účinnosť viac ako 88 %

Záruka 5 rokov na tesnosť výmenníka, 2 roky na bezporuchovú prevádzku kotla

BIOTEC KOMFORT ED je automatický kotol na spaľovanie biomasy vo forme peliet s priemerom 6-8 mm. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii sú to zariadenia
pomerne malých rozmerov, čo umožňuje ich inštaláciu aj v malých kotolniach. Správnu činnosť kotla riadi moderný elektronický regulátor s veľkým, čitateľným LCD
displejom, ktorý umožňuje úplnú kontrolu stupňa dávkovania paliva, automatické zapaľovanie paliva a ovládanie pohyblivého roštu horáka. Konštrukcia výmenníka
tepla je vyrobená z certifikovanej kotlovej ocele P265GH s hrúbkou 6 mm. Použité keramické komponenty zaisťujú optimálne podmienky pre spaľovanie paliva, vysokú
účinnosť a nízke emisie znečisťujúcich látok.
Kotly spĺňajú energetické a emisné požiadavky TRIEDY 5 podľa normy PN-EN 303-5:2012 a smernice Ecodesign potvrdené osvedčením č. OS/424/CUE/17 vydaným
akreditovaným Laboratóriom pre skúšky kotlov a vykurovacích zariadení v Lodži

DOSTUPNÉ PALIVÁ

DREVENÉ PELETY

S PRIEMEROM 6 - 8 mm

Nákup kotla je spolufinancovaný v rámci programu Čisté ovzdušie